Den fulde udvidede husorden kan du se via app'en Mig og Min Bolig, under menupuktet Dokumenter.

Man kan få information om nyheder på Klyngens Facebook side ”Klyngen 2670 Greve”

Husorden og regler

VELKOMMEN TIL NYE BEBOER og boende i Klyngen

Vi bor mange mennesker i Klyngen.

 Vi har forskellige interesser og måder at indrette os på.

For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler.

 

  1. Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen hvis vi er uenige.

  2. Vi passer på vores fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter.

  3. Vi bidrager til at det er sikkert at bo og færdes i Klyngen.

 

7 Hurtige og vigtige fra HUSORDEN.

 

Affald:

Containere til affaldssortering findes ved P-pladsen

Storskrald skal i container i Containergård, Stor nøgle udleveret.

 

Boretider/Støj

El-boremaskiner må benyttes

Hverdage, 9,00 – 19,30, lørdag/søndag 11,00 – 15,00

Ved ophold på altaner/haver tages hensyn øvrige beboer. Undgå høj Musik, råben høj tale mm.

 

Kørsel:

Ingen kørsel med biler og knallerter på interne stier. Vis hensyn når du er køre på cykel.

 

Forsikring:

Ved tyveri, brand, vandskade eller lignende uheld er det vigtigt at være forsikret, så du kan for erstatning. Vær opmærksom på, at vandskade på indbo og eventuel genhusning, som følge af rør- eller radiatorsprængninger IKKE er dækket af afdelings forsikring. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsiring.

 

Husdyr;

Tilladelse til husdyr (en hund eller en kat) skal søges på ejendomskontoret. SKAL føres i snor på området.

 

Indkøbsvogne:

Skal efter brug placeres i ”Bilka nøgle” ved udhus på P-plads

 

Leg og boldspil:

Det er forældrenes ansvar at: Børn ikke leger på ejendommens trapper/tage/affaldsrum/skure. Skrigeri undgås og der skal være ro på området kl.21,00.

 

PS. Trækvogn kan lånes hos Jane i nr. 21. Depositum kr. 100,- Trækvognen står i containergård.

 

Husk det nu: Det er ikke så svært at være en god beboer.