Klyngen har følgende faciliteter

Separate depotrum.

Fællesvaskeri

Legeplads

Fælleshus

Containergård

Fælles parkeringspladser