Toggle Mobile Menu

Juletræstænding:

P.g.a. covid-19 vil der ikke være juletræ og julestue i Fælleshuset i 2020.

Vi håber at kunne genoptage traditionen i 2021